Zjednodušený přehled jednotlivých kroků při výstavbě zahradního jezírka.

MobiriseMáte krásnou, udržovanou zahradu a chcete ji doplnit o vodní plochu, která Vám momentálně chybí k pocitu dokonalosti?

Možností je zahradní jezírko, které může plnit jak funkci okrasnou, tak i koupací. Ve dnech horka Vás osvěží na těle, celoročně pak na duchu. Pohled z terasy či mola na třpytící se vodní hladinu, která dokáže navodit příjemnou atmosféru a uklidňující pocit.

Vybudovat si takovouto odpočinkovou zónu na vlastní zahradě již nemusí být žádný problém. 


Mobirise

Nejprve je nutné si ujasnit, jakou funkci bude potok nebo jezírko v rámci pozemku splňovat - zda i koupací nebou pouze okrasnou.  Samotná stavba foliového jezírka pak začíná volbou tvaru, plochy hladiny, hloubky a samotného umístění v rámci stávajícího pozemku. Finální tvar a optimální umístění s Vámi rádi prokonzultujeme s ohledem na místní podmínky a Vaše požadavky.

Výkopové práce
Výkop jezírka si může zajistit zákazník sám tak, že provede pouze hrubý výkop a dočištění nechá na nás, anebo provede kompletní výkopové práce zcela ve vlastní režii. V obou případech však doporučujeme nechat zpracovat detailní nákresy s vyznačením jednotlivých zón, hloubek a sklonů břehů. Velmi vhodné je objednat si stavební dozor (našeho pracovníka, který na výkopové práce dohlédne). Nekvalitně provedený výkop ůže mít za následek problémy v dalších fázích výstavby. Nejčastějším problémem je absence zábran proti spadu kačírku, špatné hloubky jednotlivých zón, špatné vytvarování břehů jezírka, atd.

Pokládka geotextilie a ochranné fólie 
Před samotnou pokládkou geotextilie a ochranné fólie je nutné pečlivě zkontrolovat výkop (odstranit veškeré kameny a kořeny, které by mohly poškodit pokládané fólie) a připravit dnová sání. Na rovné plochy je vhodné nasypat vrstvu písku a finálně zhutnit. S požadavkem na množství a typ geotextilie, resp. ochranné fólia Vám rádi poradíme.

Mobirise
Kvalitní geotextílie má pro zahradní jezírka zásadní význam, velmi účinně totiž chrání jezírkovou fólii. Důrazně nedoporučujeme nahrazovat geotextílii starými koberci ani ničím podobným! Koberec pod fólií se za rok či dva doslova rozpadne a na dně jezírka zůstane nechráněná fólie, která bude mnohem náchylnější k mechanickému poškození a rovněž se výrazně sníží její životnost. Poskytujeme záruku na EPDM fólie pro zahradní jezírka značky Firestone v trvání
10 let
, podmínkou je však použití geotextílie min. 300g/m2. Na fólii pro zahradní jezírka pokládáme ještě jednu vrstvu geotextílie jako ochranu před mechanickým poškozením fólie. Tato ochrana také výrazně prodlouží životnost fólie.
Mobirise

Usazení  kamenů, potrubí a filtrace
Finální vrstvou samotného jezírka jsou okrasné kameny, které musí být opatrně umísťovány tak, aby nedošlo k poškození podkladové, resp. izolační vrstvy. Cirkulaci vody přes mechanickou část (předčištění) a biologickou úpravnu (filtr) zajistíme pomocí čerpadla, dnového sání nebo přepadu a cirkulačního potrubí. Posledním fází je napuštění a zprovoznění filtrační technologie úpravy vody.

Naše doporučení je vždy jezírko napouštět vodou z vodovodu. Rovněž se nabízí možnost napouštět vodou ze studny nebo jiného zdroje (potok, dešťová voda), nicméně v takovém případě může mít zdrojová voda nevhodnou jakost - může být značně zatížena, obohacena o mechanické nečistoty a kovy, což se nám může negativně projevovat na celkové biorovnováze jezírka. Při spuštění jezírka je vhodné provést kontolu jakosti vody, stejně jako její pravidelné sledování během celého roku, čímž předejdete možným problémům a složitým nápravám. 

Napuštění a spuštění technologie 
Kvalitní dolňkové technologie úpravy vody vč. biologické filtrace a mechanického předčištění zaručí, že voda ve Vašem jezírku bude průzračná. Funkci samočistící, stejně jako dekorativní, zastanou vodní rostliny, které spolu s dalšími prvky (mola, mostky, potoky, vodní kaskády a vodopády) dotvoří harmonický celek zahradního jezírka, jeho okolí i celé Vaší zahrady.

Pomůžeme Vám zrealizovat sen o jezírku, kde budete moci relaxovat a rovněž si užívat zábavu...

Mobirise

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
+420 723 807 233 

© Copyright 2023 Mobirise / Prehos / All Rights Reserved

Made with ‌

Easiest Website Builder